Congres 2019


Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek organiseert jaarlijks een wetenschappelijk congres, dit jaar in samenwerking met het Trimbos-instituut. Deze bijeenkomst is dé gelegenheid voor het uitwisselen van nieuwe onderzoekresultaten op het brede terrein van tabaksonderzoek. Doelgroepen van het congres zijn, naast de NNvT-leden, Nederlandse wetenschappers die zich als hoofdonderwerp, dan wel zijdelings, met tabakspreventie en aanverwante onderwerpen bezig houden. Het congres staat open voor het brede veld van tabaksonderzoek: van preklinisch onderzoek en de farmacologie van nicotineverslaving tot psychologische en epidemiologische studies en beleidsonderzoek. Het vijfde NNvT congres vond plaats op 15 februari 2019 op de locatie De Zilveren Vosch in Utrecht.

NATIONALE TABAKSONDERZOEKSPRIJS 2019

De eerste winnaar van de Nationale Tabaksonderzoeksprijs is Jentien Vermeulen. Zij ontving de prijs voor haar publicatie ‘Association Between Smoking Behavior and Cognitive Functioning in Patients With Psychosis, Siblings, and Healthy Control Subjects: Results From a Prospective 6-Year Follow-Up Study’. De prijs werd uitgereikt door Marc Willemsen, voorzitter van het NNvT.

De Nationale Tabaksonderzoeksprijs is in 2018 ingesteld door het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT), als stimulans voor onderzoekers. De prijs zal voortaan elk jaar worden uitgereikt.

ABSTRACTBOEK:
Bekijk hier het abstractboek van het NNvT congres 2019.

Het NNvT congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

zonmw-logo