Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs


Tijdens het NNvT congres 2019 werd de eerste Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs uitgereikt. Deze werd gewonnen door Jentien Vermeulen. Ook tijdens het aankomende congres zal de prijs weer worden uitgereikt aan een jonge onderzoeker.

Voor 2019 zal de prijs uitgereikt worden aan een jonge onderzoeker voor een recent geaccepteerd/gepubliceerd artikel welke beoordeeld zal worden op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en innovatie op het gebied van tabaksontmoediging. Met jonge onderzoeker bedoelen we iemand die aan het promoveren is of na 1 januari 2018 gepromoveerd is.

De prijs omvat een oorkonde, welke uitgereikt zal worden op het jaarlijkse NNvT-congres in februari.

Voor wie?

De prijs zal uitgereikt worden aan een jonge onderzoeker:

  • •die verbonden is aan een Nederlandse Universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut
  • •en die een na 1 januari 2018 geaccepteerd/gepubliceerd artikel voor kan dragen, waarvan hij of zij eerste auteur van is. Met betrekking tot het artikel zal er gelet worden op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en innovatie op het gebied van tabaksontmoediging.
  • •het artikel mag niet eerder ingediend zijn voor deze prijs.

Nominatie

Nomineren is niet meer mogelijk voor het NNvT congres 2020.