Indienen Abstracts


Abstracts voor presentaties van onderzoek op het brede terrein van tabaksonderzoek kunnen tot en met 1 november 2018 worden ingediend via bijgaand abstractformulier en worden verzonden naar MWillemsen@trimbos.nl. De abstracts worden beoordeeld door een Programma Commissie die beslist met welke voorstellen voor presentaties een goed congresprogramma kan worden samengesteld.

Op basis van wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van de abstract kun je worden uitgenodigd voor een presentatie in een van de sessies of voor een posterpresentatie.

Richtlijnen abstracts

Je kunt je abstract indienen door het abstractformulier in te vullen en als attachment naar onderstaand e-mail adres te sturen. Graag alle velden invullen!

  • • Abstract formulier s.v.p. e-mailen naar: MWillemsen@trimbos.nl
  • • Je abstract dient uiterlijk 1 november 2018 in ons bezit te zijn.
  • • Uit je abstract moet blijken dat het om nog niet eerder op het NNvT congres gepresenteerd onderzoek gaat. Ook voorlopige resultaten kunnen worden geaccepteerd, net als abstracts van protocollen van gepland onderzoek. Als het om voorlopige resultaten gaat, dient dit duidelijk in het abstract vermeld te worden.
  • • Abstracts worden bij voorkeur in het Nederlands opgesteld. De voertaal op het congres is dan ook Nederlands. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
  • • Alle abstracts dienen voorzien te zijn van vermelding van alle onderzoeksfinanciers . Onderzoek dat gelieerd is aan de tabaksindustrie wordt geweigerd.
  • • Alle deelnemers, ook degenen die een presentatie verzorgen, zijn betalende deelnemers.
  • • Je ontvangt uiterlijk 18 december 2018 een reactie op je abstract. Als je abstract is gehonoreerd verneem je welke presentatievorm is gekozen.

Richtlijnen symposia

Voorstellen voor symposia bestaan uit maximaal 4 presentaties, voorafgegaan door een korte inleiding of introductie door een voorzitter.

Duur: 85 minuten inclusief inleiding en discussie

De afzonderlijke presentaties graag gebundeld indienen als abstracts. In de begeleidende email aangeven:

  • • Titel van het symposium
  • • Naam van de voorzitter
  • • Namen van de sprekers en titels van hun presentaties (moeten corresponderen met de ingediende abstracts)

Mocht het symposium niet worden geaccepteerd, dan worden de individuele abstracts beoordeeld voor plaatsing als afzonderlijke presentatie in een parallelsessie of als poster.

Download hier het abstractformulier.

(of kopieer dit formulier in een word bestand en stuur het ingevuld naar MWillemsen@trimbos.nl)

Titel (max.   150 tekens, incl. spaties)  
Auteur(s) voor- en  achternaam gescheiden door punt-komma, spreker vetgedrukt aangeven;
Instelling (per auteur instituut en afdeling)
Financier(s)  
Conflict of interest
Naam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer (mobiel)
Voorkeur voor een posterpresentatie Ja/nee
Abstract   (maximaal 250 woorden). Gebruik bij voorkeur het format:

Inleiding

Methode van onderzoek

Resultaten

Discussie