Indienen abstracts


Abstracts voor presentaties van onderzoek op het brede terrein van tabaksonderzoek kunnen tot en met 19 januari 2023 worden ingediend via bijgaand abstractformulier en worden verzonden naar nnvt@trimbos.nl. De abstracts worden beoordeeld door een Programma Commissie die beslist met welke voorstellen voor presentaties een goed congresprogramma kan worden samengesteld.

Op basis van wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van je abstract kun je worden uitgenodigd voor een presentatie in een van de sessies. Je ontvangt uiterlijk 3 maart 2023 een reactie op je abstract.

Net als vorig jaar is het mogelijk om via het abstractformulier in aanmerking te komen voor de Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs. Meer informatie over deze prijs is te lezen in het abstractformulier en op de webpagina over de Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs.

Richtlijnen abstracts

Je kunt je abstract indienen door het abstractformulier in te vullen en als attachment naar onderstaand e-mail adres te sturen. Graag alle velden invullen!

  • • Abstract formulier s.v.p. e-mailen naar:  nnvt@trimbos.nl
  • • Je abstract dient uiterlijk 19 januari 2023 in ons bezit te zijn.
  • • Uit je abstract moet blijken dat het om nog niet eerder op het NNvT congres gepresenteerd onderzoek gaat. Ook voorlopige resultaten kunnen worden geaccepteerd, net als abstracts van protocollen van gepland onderzoek. Als het om voorlopige resultaten gaat, dient dit duidelijk in het abstract vermeld te worden.
  • • Abstracts worden bij voorkeur in het Nederlands opgesteld. De voertaal op het congres is dan ook Nederlands. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
  • • Alle abstracts dienen voorzien te zijn van vermelding van alle onderzoeksfinanciers . Onderzoek dat gelieerd is aan de tabaksindustrie wordt geweigerd.
  • • Alle deelnemers, ook degenen die een presentatie verzorgen, zijn betalende deelnemers.

Richtlijnen symposia

Voorstellen voor symposia bestaan uit maximaal 4 presentaties, voorafgegaan door een korte inleiding of introductie door een voorzitter.

Duur: 75 minuten inclusief inleiding en discussie

De afzonderlijke presentaties graag gebundeld indienen als abstracts. In de begeleidende email aangeven:

  • • Titel van het symposium
  • • Naam van de voorzitter
  • • Namen van de sprekers en titels van hun presentaties (moeten corresponderen met de ingediende abstracts)

Mocht het symposium niet worden geaccepteerd, dan worden de individuele abstracts beoordeeld voor plaatsing als afzonderlijke presentatie in een parallelsessie of als poster.

Download hier het abstractformulier en stuur het ingevuld naar nnvt@trimbos.nl.

(of kopieer dit formulier in een Word bestand en stuur het ingevuld naar nnvt@trimbos.nl)

Titel (max. 150 tekens, incl. spaties)*  
Auteur(s)* auteurs gescheiden door punt-komma, spreker vetgedrukt aangeven
Instelling* per auteur instituut en afdeling
Financier(s)  *
Conflict of interest
Naam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon*
Telefoonnummer (mobiel)
Korte beschrijving onderzoekspopulatie
Status van dataverzameling
Abstract (maximaal 250 woorden)* gebruik bij voorkeur het format
Trefwoorden (maximaal 5)

Inleiding

Methode van onderzoek

Resultaten

Discussie

 

Motivatie Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs

Ben je een jonge onderzoeker (<35 jaar, ten tijde van de abstract deadline) en wil je in aanmerking komen voor de Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs? Vul dan hieronder je motivatie in en beargumenteer waarom jij in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs (maximaal 300 woorden). Je abstract en je motivatie hoeven niet per se over hetzelfde aspect van jouw werk te gaan, zolang beide betrekking hebben op tabaksontmoediging en/of onderzoek. Klik hier voor meer informatie over deze prijs.

Het is mogelijk dat we je in het beoordelingsproces om nadere toelichting/bewijsvoering vragen bij je motivatie.

 

 

 

*informatie wordt opgenomen in het abstractboek