Terugblik NNvT congres 2024


Op vrijdag 12 april 2024 vond in Utrecht het 10e NNvT congres plaats. Voor het tweede jaar op rij was Villa Jongerius het decor voor de uitwisseling van de nieuwste onderzoeksresultaten op het gebied van tabak.

De jubileumeditie van het congres begon met de keynote van NNvT voorzitter, Prof. dr. Marc Willemsen. Hij stond in zijn keynote stil bij het ontstaan van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek en bij de veranderingen op het gebied van tabaksontmoediging in de afgelopen 10 jaar. Hij besprak wat we in de afgelopen 10 jaar samen hebben gerealiseerd, maar ook welke onderzoeksvragen er nog open liggen. Hij benadrukte dat wetenschappelijk onderzoek hoog nodig blijft om effectieve interventies en beleid te ontwikkelen om de doelstellingen van het Nationaal Preventie Akkoord te kunnen behalen. Zonder intensivering gaat het niet lukken. Het is belangrijk dat er nieuwe onderzoeksprogrammering komt, met budget vanuit de fondsen en ZonMw. We zouden met een kennissynthese kunnen beginnen. Wie pakt die handschoen op?

Daarna werd voor de 5e keer de Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs uitgereikt door de jury. Dit jaar ging de prijs naar Nienke Boderie, onderzoeker aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Ze kreeg deze prijs voor haar inzet en betrokkenheid voor het bevorderen van rookvrije plaatsen, zowel nationaal als internationaal.

Lees hier meer over de prestaties van winnaar Nienke Boderie.

Vervolgens was het tijd voor de parallelsessies waarin de resultaten van in totaal 22 onderzoeken werden gepresenteerd. Hierin kwamen veel verschillende thema’s aan bod:

• ’s Ochtends konden we meer horen over de werkzame elementen van stoppen-met-roken zorg bij (aanstaande) ouders, de rol van GGD’en bij tabaksontmoediging en het verband tussen roken en psychische problemen.
•Na de lunch hoorden we meer over (stoppen met) roken en vapen bij jongeren, het aanbod aan tabaksproducten en de blootstelling aan tabaksproducten in de verkoopomgeving en het effect van stoppen-met-roken ondersteuning door verschillende professionals.
•We sloten de dag af met een symposium over de rol van het sociaal domein bij stoppen met roken in kwetsbare groepen en een sessie over het verband tussen sterfte/ziekten (zoals COVID-19 en kanker) en roken.

We kijken dit jaar weer terug op een inspirerende dag. We willen de sprekers bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan het congres en danken ZonMw voor de financiële ondersteuning waardoor we dit congres ieder jaar kunnen organiseren.

Het NNvT congres wordt mede mogelijk gemaakt door: