Winnaar Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs 2024


Dit jaar reiken we voor de vijfde keer de Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs uit op het NNvT congres. Met deze prijs zetten we een jonge onderzoeker in het zonnetje die een bijzondere inzet heeft getoond binnen het onderzoek en de praktijk op het gebied van tabaksontmoediging.

Dit jaar heeft de jury Nienke Boderie verkozen tot winnaar van de prijs!

Nienke Boderie is onderzoeker aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Ze heeft een achtergrond in de epidemiologie en publieke gezondheid. In 2019 begon Nienke aan haar promotie onderzoek met de PERSIST studie, waarin zorgmedewerkers een gepersonaliseerde beloning konden ontvangen wanneer zij langdurige stopten met roken. In dit onderzoek werden gedragsveranderingstechnieken en inzichten uit de gedragseconomie gecombineerd. Daarnaast heeft Nienke zich bezig gehouden met steun voor vernieuwende rookvrije locaties, zo als speeltuinen, auto’s met kinderen of pretparken. Dit onderzocht zij niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. In haar werk vindt Nienke het belangrijk niet alleen te focussen op wetenschappelijke publicaties, maar resultaten ook over te brengen aan het algemeen publiek.

De jury vindt dat Nienke laat zien dat zij een verscheidenheid aan kwaliteiten heeft. Zo waardeert de jury haar inzet en betrokkenheid voor het bevorderen van rookvrije plaatsen, zowel nationaal als internationaal. Een van haar recente werk heeft zelfs geleid tot een door NSC ingediende motie voor het rookvrij maken van auto’s met kinderen. Een belangrijke stap in de bescherming van kinderen tegen de gevaren van tabaksrook. Ze maakt zich hard voor een goede implementatie hiervan en kijkt hierbij ook naar de ervaringen in andere landen, zoals Engeland en Frankrijk. De kennis en ervaringen worden ook online gedeeld om bij te dragen aan de kennisverspreiding.

De jury vindt dat zij deze kwaliteiten op een waardevolle en bewonderingswaardige manier weet te combineren, die veel zegt over haar toewijding!